Intermodaal transport

De globalisering zorgt ervoor dat de internationale logistieke procedures constant veranderingen ondergaan. Op internationaal vlak doen zich ieder dag wijzingen voor en dagen nieuwe technologieën op. Bij Teifer passen we ons daaraan zo snel mogelijk aan. De economische crisis die we de laatste jaren hebben geleden zette er ons ook toe aan dat het bedrijf aan de nieuwe markteisen moest worden aangepast. Het vervoer van goederen is een belangrijk deel van de internationale logistische keten en maakt deel uit van dit economisch proces. Immers, duizenden en duizenden goederen moeten iedere dag van het ene gedeelte van de wereld naar het andere worden vervoerd. En bij Teifer zijn we daarin experts.

Het intermodaal transport betekent het vervoer van goederen in eenzelfde eenheid of voertuig waarbij opeenvolgend twee of meerdere transportmiddelen worden gebruikt zonder dat de goederen op geen enkel moment worden gemanipuleerd. De doeltreffendheid van het intermodale transport bestaat erin dat het een ideaal alternatief is om commerciële transacties te verrichten en biedt een groot competitief voordeel aan het bedrijf dat er gebruik van maakt. Er zijn immers veel bedrijven die geen toegang hebben tot dit soort diensten en geen leveringen en verkopen in zoveel plaatsen van de wereld kunnen maken. En dit is in vele gevallen de sleutel tot het succes in eender welke beheer van de leveringsketen of logistiek plan.

Bij dit soort vervoer wordt de inertie zo veel mogelijk gereduceerd, het is een milieuvriendelijk vervoersmiddel, het laat toe externe kosten te verlagen alsook totale of groepsladingen te combineren, om zo meerdere combinaties te kunnen aanbieden aan de laders. Zo bieden we ook een oplossing aan die cliënten die niet de volledige ruimte van een container nodig hebben.

Sinds 1985, biedt Teifer haar cliënten oplossingen via intermodaal transport. We beschikken over een ruim gamma containers voor vaste en vloeibare stoffen alsook gassen. Teifer gebruikt haar kennis om haar cliënten aan te raden over de meeste efficiënte combinatie van de verschillende modaliteiten om kosten te drukken en zo veel mogelijk het milieu te respecteren. Zo worden CO2 uitstoten zo veel mogelijk verlaagd overeenkomstig de richtlijnen van de Europese autoriteiten, zonder de garantie voor kwaliteit in onze dienstverlening te ondermijnen.

Teifer beschikt over eigen middelen om te voorzien in alles fases van het intermodaal vervoer:

  • Tractoren en platforms voor het vervoer van containers bij het vertrekpunt of bestemming
  • Heftrucks om de container te hanteren
  • Reinigingsinstallatie, opslag en onderhoud van containers
  • Het in dienst nemen van trein- en bootoperators
  • We controleren het intermodale vervoersproces van begin tot einde
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación y ofrecer contenidos de interés. Aceptar