Kwaliteit en Veiligheid

Bij Teifer beschouwen we kwaliteit als een conditio sine qua non om succes te boeken met uw project. Het is belangrijk deze kwaliteit ook in onze dienstverlening te behouden. Zo is iedereen tevreden. Want als een product of dienst een goede kwaliteit heeft, zal de consument tevreden zijn en zal hij opnieuw ons bedrijf in dienst nemen. Daarom hebben we bij Teifer sinds 1996 een controlesysteem ingevoerd omtrent kwaliteit, veiligheid en milieuvriendelijkheid die erover waakt dat het goederenvervoer de beste kwaliteit, vertrouwbaarheid en veiligheid op ieder gebied vertoont. We moeten respectvol zijn met de natuur waarin we leven en iedereen is verantwoordelijk om zorg te dragen voor onze planeet. Daarom zorgt Teifer ervoor dat gevaarlijke goederen met maximale veiligheid worden vervoerd.

Teneinde een optimaal onderhoud te garanderen, wordt onze vloot constant aan periodieke revisies onderworpen, alsook de installaties die daarmee verbonden zijn. De voortdurende bijscholing van onze werknemers laat ons toe de kwaliteit en veiligheid van onze diensten te verbeteren. Het gaat allemaal om een dynamisch geheel waardoor we middels vier certificaten daarvoor garant kunnen staan en zo ieder jaar nog meer competitief kunnen zijn.

Certificaten

ISO 9001

certificado

In de ISO 9001-norm, opgemaakt door de Internationale Organisatie voor Normalisering (ISO) worden de vereisten uiteengezet voor een Kwaliteitsmanagementsysteem voor het bedrijf )SGC) om zo de kwaliteit van producten en diensten te garanderen.De cliënten kiezen steeds meer voor leveranciers die beschikken over dit certificaat omdat ze zo zeker zijn dat het uitgekozen bedrijf beschikt over een Kwaliteitsmanagementsysteem (SGC).

Elke zes maanden gaan we door een audit dat wordt uitgevoerd door iemand van het certificeringsbureau. Zo garanderen wij dat we blijven voldoen aan de voorwaarden die worden opgelegd onder de ISO 9001-norm.

ISO 14001

certificado

In de ISO 14001-norm, opgemaakt door de Internationale Organisatie voor Normalisering (ISO), worden de vereisten uiteengezet voor een Milieubeheerssysteem (SGM), om de gevolgen voor het milieu te identificeren, controleren en reduceren die uit de activiteit van het bedrijf kunnen voortvloeien.

Door het ISO 14001-systeem kan het bedrijf op eenvoudige wijze de milieuaspecten van elke activiteit die in het bedrijf worden uitgevoerd, systematiseren en ook de bescherming van het milieu bevorderen en contaminatie vermijden.

Op deze wijze tonen we aan dat ons bedrijf sociaal verantwoordelijk is omdat de negatieve milieugevolgen van onze activiteit worden gereduceerd en de aan ongelukken verbonden risico’s.

SQAS-CEFIC

certificado

De Europese Raad van de Bonden van de Chemische Nijverheid (CEFIC), bestaande uit de meest prestigieuze multinationals in Europa in deze sector, heeft een gemeenschappelijke methodologie vastgelegd in heel Europa om het niveau van veiligheid, milieubeheer, en kwaliteit in het vervoer van chemische producten en andere bijkomende diensten te evalueren. Het is een initiatief binnen het programma over Vooruitgangscompromis in de Chemische Nijverheid.

De Europese chemische nijverheid gebruikt een ruim gamma logistieke diensten verleend door derden, om chemische producten op te slaan, te behandelen en te vervoeren. De chemische bedrijven zoeken naar garanties dat deze handelingen met voldoende veiligheid en kwaliteit worden uitgevoerd om het milieu te beschermen alsook de gezondheid van hun werknemers en de volksgezondheid.

Op deze wijze wordt vermeden dat de leveranciers van de logistieke diensten continue aan evaluaties wordt onderworpen op verzoek van ieder chemisch bedrijf afzonderlijk en elk volgens hun eigen criteria. Zo wordt de subjectiviteit verlaagd omdat een onafhankelijk inspecteur tussenkomt.

Qualimat-Transport

certificado

Qualimat is een certificatie gecreëerd door de Franse Associatie voor de kwaliteitscontrole van de grondstoffen voor diervoeding (organisme opgericht door de belangrijkste bedrijven van de sector) en die de kwaliteit van het bulkvervoer van deze producten garandeert. Er wordt een netwerk van bevoegdheden geïmplementeerd tussen de fabrikanten van de voeding, de leveranciers, administrators en onderzoeksorganisaties om de gepaste maatregelen te treffen om de kwaliteit van de grondstoffen te verbeteren.

De transportoperators van de grondstoffen worden gecontroleerd. Deze controle wordt uitgevoerd door de Opvolgingscommissie. Er wordt ook autorisatie gegeven aan de transporteurs via een auditbedrijf. En tenslotte wordt opgevolgd of er geen onwenselijke substanties aanwezig zijn in de grondstoffen die gebruikt worden voor diervoeding.

POLITICA DE LA CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN Y MEDIOAMBIENTE

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación y ofrecer contenidos de interés. Aceptar